Adıyaman-Malatya Tütünleri:

a) Adıyaman-Malatya Tütünleri: Adıyaman, Malatya, Akçadağ, Bahçe menşei tütünler bu
gruba girer. Bu tütünler orta ve büyükçe boyutlu, sarı, açık kırmızı, kırmızı renkli, sağlam dokulu,
kalınca, sertçe içimli, lezzetleri tatlı ve kokulu tütünlerdir. Adıyaman tütünleri bölge içinde iyi bir
yere sahiptir.
4 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütünleri
12
b) İskenderun-Yayladağı Tütünleri: Yayladağı, Altınözü, Antakya ve İskenderun üretim
noktalarında üretilen, orta boyutlu, açık kırmızı, kırmızı, koyu kırmızı, parlak, tatlı içimli, yanmaları iyi,
hoşa giden aromatik kokuları vardır. Sigara harmanlarında tokluk, tatlılık ve koku vermek maksadıyla
kullanılırlar.
c) Silvan Tütünleri: Silvan, Bismil, Kulp, Lice, Diyarbakır yöresi ve diğer ilçeleri, Kozluk,
Sason, Bekirhan, Batman ve yöresinde üretimi yapılan tütünlerdir. Bu tütünler büyük, kısmen orta
boyutlu açık kırmızı, kırmızı ve sarı renkli, sertçe, az tatlı içimli tütünler olup sigara harmanlarına
sertlik ve tokluk vermek için kullanılırlar.
d) Bitlis Tütünleri: Bitlis ve ilçeleri, Muş ve ilçeleri ile Şemdinli ekim noktalarında yetiştirilirler.
Yaprak boyutları orta, sarı, açık sarı renkli, parlak görünüşlü, ince dokulu, yanma yetenekleri iyi,
tok içimli, tatlı, kokulu tütünlerdir. Sigara harmanlarında tatlılık, koku ve renk vermek maksadıyla
kullanılırlar. Bölgede ortalama hektar verimi diğer bölgelere göre oldukça yüksek olup 1200 kilodur.
Ekici başına ortalama ürün miktarı yaklaşık 700 kilo civarındadır