Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütünleri

Bu bölge son yıllarda üretim alanı ve miktarında büyük artış göstermiş ve üretimde ikinci
sıraya yerleşmiştir. Tütün üretim alanları birbirinden uzak, toprak yapısı çok farklı, ekolojik koşulları
değişik yerler olmasından dolayı değişik tipte tütünler üretilmektedir. Küçük boyutlu tütünlerin
yanında büyük boyutlu tütünler de üretilmektedir. Bu bölge tütünleri Ege, Marmara ve Karadeniz
Bölgesi tütünlerinden fi ziksel ve harman özellikleri bakımından çok farklılık göstermektedir. Bu bölge
tütünleri içim ve koku yönünden Virginia tipi tütünlere benzemektedir. Yine bölgede Tömbeki ve
Hasankeyf adlı Nicotiana Rustica cinsi tütün üretimi de yapılır.
Son 10 yıllık ortalama üretime göre genel üretimin % 30’luk kısmı bölgede üretilir. Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretim son yıllarda devamlı artış göstermiştir. Önceleri dağlık,
yüksek yerlerde üretimi yapılan tütün, dağlardan ovalara inmiş ve üretim miktarı ülke ihtiyacının
çok üstüne çıkmıştır. İç tüketimde kullanılmaktadır, üretim fazlasını son yıllara kadar ihraç etme
imkânı doğmamıştır. Ancak ihraç imkânı araştırılmakta, bu yönde gelişmeler mevcuttur. Bununla
birlikte artan miktar kalitenin düşmesine sebep olmuştur. Düşük kaliteli tütünlerin iç harmanlarda
kullanılma imkânı olmadığı gibi ihraç şansı da yoktur. Kaliteli üretime yönelinmesi durumunda dış
piyasanın ilgisini çekecek bir potansiyel mevcuttur.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi tütünleri genellikle orta, kısmen büyük boyutlu,
kalınca dokulu, sarı, açık kırmızı renkli, bir kısmı sulama tütünleri olduklarından zayıf dokuludur.
Elastikiyetleri ortadır. Kabaca, kolayca tavlanır, ancak aldıkları tavı çabuk kaybederler. Kendilerine has
kokuları vardır. İçim karakterleri tatlı-serttir. Harmanlara sertlik vermek için kullanılır. İri yaprakların
damarları kalındır. Bu sigara yapımında olumsuz bir durumdur.
Bu bölge tütünlerini dört ana gruba ayırmak mümkündür