DÜNYA TÜTÜN TÜKETİMİ

Tütün tüketiminin en yaygın tipi sigara içilmesidir ve dünya tütün tüketiminin % 85’ini
kapsamaktadır. Yaklaşık 320 milyon sigara tiryakisi ile Çin, dünyanın en büyük sigara tüketicisidir
Dünya ölçeğinde sigara satışı, sektöre yaklaşık 200 milyar dolarlık (360 milyar Türk Lirası) bir
kazanç sağlamaktadır. Dünyanın en büyük sigara şirketleri ve bunların pazar payları şöyledir:
Tablo 2: Sigara Şirketleri Pazar Payı
Şirket Adı Ülke Pazar Payı (%)
Çin Milli Tütün Fabrikası Çin 31
Philip Morris ABD 17
BAT İngiltere-ABD 13
RJR Reynolds ABD 6
Rothmas International ABD 4
Kaynak: FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations)
DÜNYA TÜTÜN ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
3
ADIYAMAN TÜTÜN RAPORU
Dünyanın başta gelen yaprak tütün tüketicileri; Çin, A.B.D, Hindistan, Japonya, Almanya ve
Rusya’dır. Çin, yerel sigara markalarının kalitesini iyileştirmek üzere daha fazla yabancı tütün satın
almaktadır. Aşağıdaki tabloda Dünya yaprak tütün tüketimine ilişkin rakamlar verilmektedir.
Tablo 3:Dünya Tütün Tüketimi (Bin Ton)
TÜKETİM 2000 (Bin Ton) 2010 (Bin Ton)
DÜNYA 6.769,1 7.151,5
ÇİN 2.627,5 2.659,5
AB(15) 724,1 690,6
HİNDİSTAN 470,3 563,8
RUSYA 442,4 442,3
ABD 434,4 433,8
BREZİLYA 202,5 257,9
JAPONYA 169,5 –
ENDONEZYA 156,1 –
TÜRKİYE 133,6 –
PAKİSTAN 90,0 –
DİĞER 3.947,0 –
Kaynak: FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations), Tütün Üreticileri Birliği.

İpek Yolu kalkınma ajansı