Ege Bölgesi tütünleri

Türkiye’de Ege Bölgesi üretim alanı, miktarı ve ihracattaki payı ile ilk sırayı almaktadır. Bu
bölgede üretilen tütünler uluslararası piyasada İzmir tütünleri olarak tanınırlar. Bölgede üretilen
tütünler yeknesak ve standart bir durum gösterirler.
8
Genellikle küçük yapraklı, sapsız, karınlıca, açık sarı-kırmızı renkli, ince damarlı, kıvırcık
görünüşlü, kuvvetli bir dokuya sahiptirler. Nikotini düşük, yanmaları yavaş, tatlı içimli, kokulu tütünler
olan Ege bölgesi tütünleri, sert karakterli harmanların sertliğini azaltma, yavan içimli harmanları
tatlılaştırma ve nötr harmanlara koku verme özellikleri nedeniyle sigara yapımcıları tarafından
aranmaktadır.
İzmir menşei adı altında Ege Bölgesi’nde üretilen tütünler tatlılık, yavaşlık ve koku özellikleri,
karıştırıldıkları harmanları ıslah ederek içim tadlarını ve nefasetlerini artırmaları nedeniyle, Amerika
ve Avrupalı sigara fabrikatörleri tarafından yıllarca rağbet görmüştür. Günümüzde harmanlarda
kullanma oranı azaltılmışsa da hala aranan bir tiptir. Tütün ihracatımızın %90-95’ini Ege tütünleri
teşkil etmektedir (Tütün Eksperleri Derneği, 2010). Karabağlar, Kokulu, Ege, Çıtır, Sarıbağlar tipleri
olarak, güneyde Muğla’dan, Kuzeyde Balıkesir’e kadar uzanan bölge ile sahilden Uşak-AfyonDenizli’ye kadar uzanan bölgede yetiştirilen Ege tütünleri miktar olarak toplam üretimimizin %55’ini
oluşturmaktadır. Ege bölgesinde Akhisar, Saruhanlı, Gavurköy, Ödemiş, Tire, Bayındır, Ovakent,
Manisa, İzmir, Aydın ünlü tütün yöreleridir.
Tütünün hektar verimi tamamen iklim şartlarına bağlıdır. Çünkü yerli tütünler sulanmaz ve
gübre atılmaz. Yağış miktarının fazla olduğu yıllarda tütün verimi yüksek olur. Hektar verimi bölge
için ortalama 900 kilodur. Bir ekiciye düşen ürün miktarı ortalama 500 kilo civarındadır