Marmara Bölgesi tütünleri

Bu bölge tütünleri tip olarak Ege ve Karadeniz Bölgesi tütünlerine benzerlik gösterirler.
Marmara Bölgesi’nde ekoloji ve toprak özellikleri sebebiyle polikültür tarım üretimi yapılmakta
olduğundan tütün üretimi düşmektedir. Tütüne uygulanan fi yat politikası da bölgede tütün üretimini
bitme noktasına getirmiştir.
Bursa, Düzce, İzmit, Hendek, Edirne, Yenice, Agonya menşeilerinden oluşan bölge tütünleri
genel üretimin %2’sini, genel ihracatın da %1’ini meydana getirirler (Tütün Eksperleri Derneği,
2010). Ortak özellikleri itibariyle bu tütünler, Bursa-Düzce-İzmit ve Hendek-Trakya-Balıkesir grubu
olmak üzere iki grupta incelenebilir.
, ,y y
Tütünün hektar verimi tamamen iklim şartlarına bağlıdır. Çünkü yerli tütünler sulanmaz ve
TÜRKİYE TÜTÜN ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
9
ADIYAMAN TÜTÜN RAPORU
a) Bursa-Düzce-İzmit Grubu: Bu grup tütünlerin orijini Samsun ve Bafra tütünleridir. Ancak
bölgesel şartlara göre özellikleri değişikliklere uğrayarak yeni birer tip olarak ortaya çıkmışlardır.
Ufak ve orta boy yaprakları, ince dokuları, yüksek elastikiyetleri, sarı-kırmızı ve açık kırmızı
renkleri; tatlı, tatlı tok, tokça-sert içimleri, özellikle Düzce tütünlerinin kendine has nefi s kokuları,
yanma yetenekleri ve yüksek sigara randımanları özellikle sigara harmanlarında dolguluk olarak
kullanılmaları nedeniyle Avrupa sigara yapımcıları tarafından yıllarca aranmıştır. Bu tütünlerden
Düzce tütünleri yerli tütünler arasında ayrı bir içim karakterine sahiptir. Güzel kokulu, tatlı içimli
olarak tanımlanan bu tütünlerimiz çok iyi yanma yetenekleri ve yüksek sigara randımanları ile Dünya
pazarlarında tanınmış ve aranmıştır (Tütün Eksperleri Derneği, 2010).
b) Hendek-Balıkesir-Trakya Gurubu: Marmara Bölgesi’nin diğer tütünlerinden farklılık
gösteren bu tütünler ayrı ve uzak yerlerde üretilmelerine rağmen birbirlerine yakın özellikler ve
içim karakteri göstermektedirler.
Yaprak büyüklükleri orta ve büyükçedir. Renkleri açık kırmızı ve kırmızıdır. Dokuları ince ve
elastikiyetleri yüksektir. Sert içimlidirler. Sigara verimleri yüksektir.
Bu tütünler sigara harmanlarına sertlik, saçaklılık kazandırmak ve sigara verimlerini yükseltmek
için kullanılmışlar ve Dünya pazarlarında bu özelliklerinden dolayı yıllarca aranmışlardır. Türkiye’de
üretilen sigara harmanlarında kullanılan Virginia tütünlerini, bu bölgede yetiştirmek mümkündür. Bu
bölgede Düzce, Gönen, Manyas, Adapazarı ve Kırklareli yöresinde Amerikan menşeili tütün olan
Virginia üretimi başlamış ve gün geçtikçe üretimi artmaktadır (Tütün Eksperleri Derneği, 2010).
Tütün üretim miktarı Marmara Bölgesi’nde devamlı düşüş göstermiştir. Bölgenin turizme
ve sanayiye açılması, diğer tarım ürünleri üretiminin tercih edilmesi ve fi yatların yeterli olmaması
üretimin düşmesine neden olmuştur.