Türkiye’de Üretilen Tütünler

yasal-uyari

Türkiye’de üretilen tütünlerin %98’i sun-cured (Güneşle kurutulan) tipi, oriental tütünlerdir.
Geri kalan kısmı dark air-cured (Sigar), fl ue-cured (Virginia), light air-cured (Burley) üretimi
şeklindedir.
18. yüzyıldan itibaren geleneksel bir tarım kolu haline gelen tütüncülük, Türkiye’nin birçok
bölgesine yayılmıştır. Tütün iç tüketimi karşılamak ve ihracat maksadıyla üretilmektedir. Türkiye
genelinde farklı tütün çeşitleri üretilmekte, aynı zamanda bu çeşitler bölgelere göre de değişmektedir.
Ülkemizde üretilen tütünler yetiştirildikleri bölgeler, toprak yapısı, bulundukları ekolojik faktörler,
irsi özellikleri nedeni ile farklı karakter gösteren tipler olmuşlardır. Yerli tütünler, üretim bölgelerine
göre 4 gruba ayrılmaktadır. Ege, Marmara-Trakya, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
tütünleri diye gruplandırılırlar.